Aardgas verdringt geleidelijk olie en kolen

ROTTERDAM (ips) - Het belang van kolen en olie in de totale energievoorziening zal tijdens de komende decennia duidelijk afnemen ten voordele van aardgas. Wegens het publieke verzet zal ook de kernenergie niet doorbreken. Het dalende belang van de olie zal ongetwijfeld de machtspositie van de OPEC-landen aantasten ten voordele van de ontwikkelingslanden. De ontwikkeling van alternatieve energiebronnen zal tenslotte de prijs van de olie drukken.