Aardgas vormt brug naar tijdperk van hernieuwbare energiebronnen

ANTWERPEN (tijd) - De wereld moet binnen enkele decennia voor het gros van het energieverbruik overstappen naar hernieuwbare bronnen zoals wind, zon en waterstof. Die bronnen leveren nu amper enkele procenten van het totale aanbod. Een direkte overstap van het huidig konsumptiepatroon naar de hernieuwbare is praktisch en ekonomisch onmogelijk. Het aardgas is evenwel ideaal geschikt om voor enkele decennia als brug te dienen naar een tijdperk van hernieuwbare energiebronnen.