Abay: op 28 juli statutenaanpassing

Op 28 juli zullen de aandeelhouders van Abay tijdens een buitengewone algemene vergadering de statuten aanpassen. Belangrijkste punt op de agenda is een kapitaalherschikking. Die gebeurt in verschillende stappen. Vooreerst werden 10.200 obligaties uitgegeven in 1982 gekonverteerd. De onbeschikbare reserve van 39,7 miljoen frank wordt in het kapitaal opgenomen. Voorts wordt het kapitaal verhoogd met 141,7 miljoen naar 641,7 miljoen frank en volledig volgestort. Het aantal bevoorrechte B-aandelen zal dan 383.600 bedragen.