Abay

Op een buitengewone vergadering zuiverde Abay zijn balansstruktuur. Zoals reeds bekend werden de hoofdaktiviteiten van Abay, namelijk de elektriciteit, de elektromechanika en de buisleidingen, verkocht aan de Franse aannemingsreus Spie-Batignolles uit de groep SPEP-Schneider. In deze entiteit, Abay TS (Traveaux Spéciaux) genoemd, zal Electrorail nog een participatie van 15 tot 20 procent behouden. Het filiaal Réforme et Nizet (installatie van isolatie en burgerlijke bouwkunde) en de aktiviteit Project Management (kontruktie van gebouwen) werden verkocht aan hoofdaandeelhouder Electrorail dat beide aktiviteiten voor 100 procent in handen zal hebben. Aan deze twee operaties hield Abay 270 miljoen over. Wat er van Abay zelf nu nog overblijft, is een sterk afgeslankte engineering groep met een omzet van 1,2 tot 1,3 miljard frank per jaar en een personeelsbestand van een honderdtal ingenieurs. Electrorail wil nu Abay-Engineering nog uithuwelijken. Na een aantal herschikkingen komt het kapitaal van Abay uit op 460 miljoen fr., vertegenwoordigd door 1.028.170 aandelen (297.733 gewone, 150.000 A-aandelen, 580.437 B-aandelen).