ABB bekroont 75-jarig bestaan met winststijging van 75 procent

(tijd) - De Vlaamse verzekeringsgroep ABB, die deel uitmaakt van de financieel-industriële Boerenbond Groep, realiseerde in 1996 een geconsolideerde premieomzet van 38,2 miljard frank tegen 37,4 miljard in 1995. De geconsolideerde nettowinst steeg echter spectaculair met 75 procent tot 3,1 miljard frank. Dat is het beste resultaat dat ooit werd behaald. In 1993 behaalde het moederbedrijf ABB Verzekeringen wel al een nettowinst van 3,08 miljard frank maar meer dan de helft van dat bedrag kwam toen voort van meerwaarden als gevolg van een interne herschikking van de Boerenbond Groep.De zwakke stijging van de premieomzet met 2 procent is vooral toe te schrijven aan de terugval van de omzet van het Luxemburgse dochterbedrijf Vitis Life. Dit levensverzekeringsbedrijf dat ABB Verzekeringen en Cera Bank elk voor de helft controleren, boekte in 1995 tijdens het eerste jaar van zijn bestaan een recordomzet van 14 miljard frank dank zij de zeer succesvolle verkoop van de Luxemburgse verzekeringsbon. In 1995 kwam naar schatting 1.000 miljard beleggingsgeld vrij op de Belgische markt en daarvan profiteeerden zowel de Belgische als Luxemburgse levensverzekeraars. In 1996 viel de verkoop van Belgische en Luxemburgse verzekeringsbons in België sterk terug als gevolg van de extreem lage rentetarieven.