Advertentie
Advertentie

ABB versterkt positie als vierde grootste Belgische verzekeraar

(tijd) - De gekonsolideerde premieontvangsten van de verzekeringsgroep ABB zijn in het afgelopen boekjaar '89 met 966 miljoen fr. toegenomen tot 18,243 miljard frank. ABB is daarmee de vierde grootste Belgische verzekeringsgroep, na AG, Royale Belge en Omob. Tot de ABB-groep behoren naast ABB ook de Algemene Verzekeringen van de Middenstand (AVM), de Maatschappij voor brandverzekering, De Brugse Verzekering en de herverzekeringsmaatschappij Secura.