Abby Joseph Cohen, de grootvizier der beursgoeroes

(tijd) - Hier is ze dan, de eerste vrouw in onze reeks: Abby Cohen, beursstratege bij Goldman Sachs en zowat de enige kristallen bol in Wall Street die al een decennium lang feilloos werkt. Dankzij haar immer accurate en tevens immer optimistische voorspellingen schopte Abby Bullish Cohen het tot de grootvizier der beursgoeroes. Tot enkele jaren geleden moest Cohen de grote Warren Buffett naast zich dulden als meest invloedrijke waarnemer van Wall Street. Vandaag staat ze zonder discussie alleen aan de top.