Abex-index op 450 punten

(tijd) - Abex (Association belge des experts) maakte op 1 november de nieuwe index van de bouwkosten bekend. De index liep de jongste zes maanden op van 434 tot 450 punten, een stijging met 3,7%. Op jaarbasis bedraagt de stijging 5,6% (426 in november 1991). De Abex-index wordt tweemaal per jaar berekend. Abex wijst erop dat de jongste stijgingen bijna uitsluitend toe te schrijven zijn aan de verhoging van de BTW-heffing van 17 tot 19,5% en aan de verhoging van de aksijnzen op brandstoffen. De personeels- en materiaalkosten daarentegen bleven stabiel. De onregelmatige daling van de hypotecaire intresten heeft nauwelijks invloed gehad op het verloop van de bestellingen. Abex merkt ten slotte op dat de orderboekjes van de ondernemingen aktief in de residentiële sektor verder verschralen.