Advertentie
Advertentie

ABN Amro Bank wordt in nazomer officieel een feit

AMSTERDAM (hpa) - De twee grootste Nederlandse handelsbanken ABN en Amro Bank gaan in het derde kwartaal officieel fusioneren. Amro- voorzitter Roelof Nelissen zal tot zijn pensioen in 1992 de nieuwe ABN Amro Bank gaan leiden. ABN-voorzitter Rudolf Hazelhoff neemt daarna de voorzittershamer over. Hij gaat in 1994 met pensioen. Met de omwisseling van de aandelen van beide banken in die van de ABN Amro Holding zal een claimemissie van preferente aandelen ter grootte van ongeveer 1,3 miljard gulden worden uitgeschreven. Daardoor neemt het eigen vermogen met 10% toe.