Abnormaal of goedgunstig voordeel tussen Belgische ondernemingen

Als een onderneming een abnormaal of goedgunstig voordeel verstrekt aan een derde, kan de fiscus de vrijgevige onderneming daarop belasten. Een mooie techniek. Als men de genieter niet kan aanpakken, moet de verstrekker maar belasting op dat voordeel betalen. Dit geldt niet, indien die voordelen in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijger. De fiscus durft wel eens te stellen dat een effectieve belasting moet volgen. Het Hof van Beroep van Antwerpen stelt dat de Administratie daarmee een lengte te ver springt.Art. 26, eerste lid W.I.B. 1992 stelt dat wanneer een in België gevestigde onderneming abnormale of goedgunstige voordelen verleent, die voordelen in principe bij haar eigen winst gevoegd moeten worden, tenzij die voordelen in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijger.