Abortusvoorstel allicht reeds deze week door Senaat

(tijd) - Vandaag wordt in de plenaire zitting van de Senaat het wetsvoorstel Herman-Michielsens inzake abortus besproken. Verwacht wordt dat het voorstel er, ondanks het manifest verzet van de CVP-senatoren, nog deze week zal goedgekeurd worden. Het zou meteen de eerste keer zijn dat een wetsvoorstel over dit tema de behandeling in de Senaat overleeft. Tot dusver immers wisten de kristendemokraten elk voorstel in die zin tegen te houden. Nu zegt de CVP dat zij de toestand na de stemming in de Senaat zal "evalueren'. We maakten alvast een stand van zaken op. Momenteel is op abortus in ons land nog steeds de strafwet van 1867 van kracht waarin elke vorm van abortus wordt verboden. Op het plegen van abortus staat een gevangenisstraf van twee tot vijf jaar. Voor medici die abortus uitvoeren, liggen de straffen evenwel hoger. Wel kan de rechter in zijn beoordeling gebruik maken van de algemene rechtsprincipes uit het strafrecht en rechtvaardigingsgronden aanvaarden.