Advertentie
Advertentie

ABVV: bijkomende lastenverlaging in strijd met interprofessioneel akkoord

(tijd) - De plannen van de regering om in april 2000 een bijkomende lastenverlaging in te voeren zijn in strijd met het interprofessioneel akkoord 1999-2000. Dat verklaarden ABVV-voorzitter Michel Nollet en algemeen secretaris Mia de Vits dinsdag na afloop van de eerste nazomerse ABVV-vergadering. De socialistische vakbond wil dat het paars-groene kabinet eerst werk maakt van de punten uit het akkoord die nog niet uitgevoerd zijn.Volgens het interprofessioneel akkoord 1999-2000, dat werknemers en werkgevers in november vorig jaar sloten, wordt het volledige bedrag van de lastenverlaging ten belope van 18 miljard in 1999 lineair toegekend. De voorziene lastenverlaging voor 2000 zou nog maar voor de helft lineair worden uitgekeerd. Op de andere helft zouden bedrijven maar aanspraak kunnen maken als ze de doelstellingen van het interprofessioneel akkoord halen inzake vorming en jobcreatie.