ABVV-Brussel vraagt nieuwe rol voor industrie in Brussels Gewest

(tijd) - Na het ACV heeft nu ook het ABVV een actieplan klaar om de werkgelegenheid in het Brussels Gewest aan te wakkeren. Behalve in formules van arbeidsherverdeling ziet de socialistische bond mogelijkheden in economische groei in een 'mengeling van stadsfuncties'. Om zijn plan kracht bij te zetten, draagt het ABVV het voorzitterschap van de Sociaal-Economische Raad voor Brussel (SERB) over.'De opeenvolgende regeringen in een groot deel van Europa en in het Brussels Gewest hebben de werkgelegenheid opgegeven. Meer zelfs, er wordt bespaard op banen', zo luidt de aanklacht van de Brusselse afdeling van het ABVV op het werkgelegenheidsbeleid. Volgens de socialistische vakbond richten een verlaging van de werkgeversbijdragen, subsidies bij aanwervingen en inschakelingsjobs zich te veel op het werkloosheidsfacet van het probleem.