ABVV-bureau over konkurrentievermogen

Het ABVV-bureau kwam gisteren bijeen onder het voorzitterschap van André Vanden Broucke. Het bureau kwam tot het besluit dat de kaderwet over het konkurrentievermogen in geen geval de vrijheid van onderhandelen in het gedrang mag brengen. Het bureau van het ABVV wijst elke voortzetting van het beleid van de voorbije regeringen Martens af. Het bureau van het ABVV herinnert aan de talrijke bewijzen die het geleverd heeft dat het konkurrentievermogen in de eerste plaats een probleem van ondernemingsbeheer en kwaliteit van de produkten is. De werknemers van hun kant hebben al ingeleverd en zo bijgedragen tot het herstel van loonkompetitiviteit, aldus het ABVV.