ABVV isoleert zich in CRB

(tijd) - Het ABVV neemt afstand van het eerder unaniem goedgekeurde ontwerpadvies van de CRB over de Tegemoetkoming voor Bijkomende Tewerkstelling (TBT). In zijn motivatie stelt de socialistische bond dat 'de sociaal-politieke context' sindsdien veranderd is. De tewerkstellingsakkoorden kunnen niet zonder meer verlengd worden, lastenverlaging kan alleen met een CAO die collectieve arbeidsduurvermindering bevat.(tijd) - Het ABVV neemt afstand van het eerder unaniem goedgekeurde ontwerpadvies van de CRB over de Tegemoetkoming voor Bijkomende Tewerkstelling (TBT). In zijn motivatie stelt de socialistische bond dat 'de sociaal-politieke context' sindsdien veranderd is. De tewerkstellingsakkoorden kunnen niet zonder meer verlengd worden, lastenverlaging kan alleen met een CAO die collectieve arbeidsduurvermindering bevat.Eind september stelden werkgevers en vakbonden in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) een unaniem ontwerp van advies op over de TBT. Dat plan van minister van Economie Elio di Rupo wilde de sociale bijdragen van de werkgever degressief laten toenemen, naarmate het (totale) personeelsbestand van zijn bedrijf aangroeit.