ABVV: jobstudenten blijven misbruikt

(tijd) - Volgens de ABVV-jongeren zijn de problemen en misbruiken waarvan jobstudenten traditioneel het slachtoffer zijn nog steeds schering in inslag: te lange arbeidsduur, onderbetaling, het niet of onvoldoende betalen van overuren, het onbreken van een degelijk onthaal,... Een veel voorkomende nieuwe klacht is de "proefdag', waarbij de jobstudent eerst een dag moet werken vooraleer hij eventueel een kontrakt krijgt. Vaak komt er geen aanwerving en wordt hij ook niet betaald voor die proefdag. Volgens de ABVV- jongeren volstaat een goede wetgevig terzake niet. De kontrolemogelijkheden en inspektiediensten zijn te beperkt.