ABVV kan frontale botsing in pensioendossier vermijden

(tijd) - Het nationaal comité van het ABVV heeft maandag dan toch een compromis bereikt over de pensioenberekening. Daar kwam nogal wat slalommen aan te pas, in de tekst is geen concreet cijfer te vinden over de lengte van de loopbaan. De socialistische bond wijst er enkel op dat de nieuwe pensioenberekening voor de vrouwen niet nadeliger mag uitvallen. Daarom moeten de laagste pensioenen omhoog en moeten deeltijdse werknemers een beter pensioenstatuut krijgen.Vorige week al probeerde het nationaal comité van het ABVV, het op een na hoogste orgaan van de vakbond, een eensgezind standpunt te bereiken over de pensioenen. Maar het bleef bij een poging. De Waalse intergewestelijke en een paar grote centrales (waaronder de bediendenbond BBTK) wilden niet weten van het plan van de ABVV-top om de pensioenen van zowel mannen als vrouwen te berekenen in 43sten. Dwingt Europa tot een gelijke pensioenberekening (mannen hebben nu een loopbaan van 45 jaar nodig om een volledig pensioen te krijgen, voor vrouwen is 40 jaar genoeg), dan moet zowel voor mannen als vrouwen een loopbaan van 40 jaar volstaan, zo werd gezegd. Aan Vlaamse kant werd gekozen voor een meer pragmatische opstelling. Het Vlaams ABVV vreesde dat de socialistische bond met weinig realistische eisen niets meer in de pap te brokken zou krijgen bij de hervorming van de sociale zekerheid.