ABVV kiest voor pragmatische koers bij sociaal overleg

(tijd) - Tijdens een bijeenkomst van het federaal comité van de socialistische vakbond maakte ABVV-voorzitter Michel Nollet nog eens duidelijk dat zijn organisatie blijft ijveren voor de afschaffing van de loonnorm. Tegelijk liet hij verstaan dat het ABVV een pragmatische koers wil varen tijdens de interprofessionele onderhandelingen. Het overleg in de sectoren en bedrijven mag niet alleen de koopkracht, maar ook en vooral de werkgelegenheid ten goede komen.In het ABVV is de weerstand tegen die norm altijd sterk geweest. Nollet putte bijkomende inspiratie uit de vaststelling dat in de drie buurlanden die als referentie voor de Belgische loonnorm dienen - Duitsland, Frankrijk en Nederland - zo'n norm ontbreekt. Volgens de ABVV-voorzitter zou die afschaffing het klimaat voor het sociaal overleg verbeteren. Nu gaan vakbonden en werkgevers 'ideologische confrontaties' aan over 'taboezaken' zoals de vraag of arbeidsduurvermindering of winstdeelnemingen nu al dan niet onder het toepassingsgebied van de norm vallen.