ABVV tegen indexwijziging

(tijd) - Voor het Vlaamse ABVV moet de invoering van de ecotaks op verpakkingen eveneens verbonden zijn aan een aantal strikte voorwaarden. Aan het systeem van de index kan niet geraakt worden. De opbrengst moet ook kunnen worden aangewend voor rekonversie van sektoren en bedrijven die door de ecotaks worden getroffen. Er mag geen ecotaks worden ingevoerd op produkten waarvoor geen taksvrij alternatief bestaat. In bepaalde gevallen kan het dus nodig zijn om de ecotaks geleidelijk in te voeren. Tot slot moet de ecotaks over de gewesten verdeeld worden volgens de sleutel van de financieringswet, met name de personenbelasting, en niet volgens het inwonersaantal zoals voorzien is.