ABVV tegen lagere Vlaamse bedrijfsbelasting

(tijd) - Voor het Vlaams ABVV kan geen sprake zijn van een Vlaamse korting op de vennootschapsbelasting, of van een heruitgave van de kortingen op de onroerende voorheffing, of andere vormen van fiscale spitstechnologie. Dat zei de nummer één van het Vlaams ABVV, Xavier Verboven, gisteren op een persconferentie, in een reactie op de beleidsverklaring van de Vlaamse minister-president, Patrick Dewael.Verboven hekelde dat de enige prioriteit in de Vlaamse begroting 2002 de belastingvermindering is. De afschaffing van het kijk- en luistergeld en de verlaging van de registratierechten gebruiken al 60 procent van de ruimte voor nieuw beleid op, zei Verboven. Voor andere maatschappelijke behoeften resten enkel nog wat kruimels.KinderopvangVolgens het ABVV worden te weinig middelen vrijgemaakt voor buitenschoolse kinderopvang, voor de trajectbegeleiding van allochtonen en voor milieu-investeringen. Daaraan moet voorrang worden gegeven. Verboven drong ook aan op een arbeidsmarktbeleid waarbij meer geld op tafel wordt gelegd voor vorming en opleidingen.Tot slot wees Xavier Verboven op het belang van een sereen sociaal klimaat. Als Vlaams ABVV roepen we de Vlaamse regering op de spelregels van het sociaal overleg te respecteren. Het kan niet dat de overheid inbreekt in een pas afgesloten CAO met de onderwijsvakbonden, haalde Verboven uit.