ABVV versterkt interne financiële kontrole

(tijd) - Het ABVV versterkt de interne financiële kontrole. Aan de centrales wordt gevraagd gelijkaardige maatregelen te nemen. Hiermee reageert het ABVV op het geknoei bij de Antwerpse BBTK. De centrales behouden echter volledig hun financiële autonomie. Twee voorstellen om de interprofessionele solidariteit te versterken, werden verworpen.