ABVV verzet zich tegen plannen voor fiscale aftrek

(tijd) - Het voorstel van Vlaams minister van Economie, Erik van Rompuy, om per werknemer een extra fiscale aftrek van 10.000 frank toe te kennen voor alle bedrijven waarvan het personeelsbestand niet inkrimpt, vindt geen genade in de ogen van het Vlaams ABVV. Volgens de bond is zo'n lineaire maatregel volkomen nutteloos, omdat hij niet substantieel ingrijpt op de personeelskosten. Het ABVV berekende dat de fiscale aftrek overeenkomt met een maandelijkse nettobesparing van 334 frank, een aalmoes waarvoor geen enkele onderneming iemand langer in dienst houdt.