ABVV vraagt rol voor STC's in kinderopvang

(tijd) - Het ABVV wil dat de schoolgaande kinderen worden opgevangen door pluralistische instellingen die worden gekoördineerd door de gemeenten en waarop de STC's toezicht hebben. Die STC's zijn lokale overlegorganen van werkgevers en vakbonden, verbonden met de VDAB. Volgens de socialistische vakbond zouden alle STC's een studie moeten maken over de nood aan kinderopvang in hun regio. Voor kinderen onder de drie jaar pleit het ABVV voor openbare kinderdagverblijven, in de plaats van onthaalmoeders en ondernemingscrèches. Van de ondernemingen verwacht het ABVV trouwens dat die mee betalen voor kinderopvang, vermits de huidige middelen onvoldoende zijn. Het ABVV vraagt dat in het intersektorieel akkoord 1993-94 een bijdrage van 0,05% van de loonsom wordt voorzien. Deze bijdrage moet jaarlijks zowat één miljard opbrengen.