ABVV wil sociale zekerheid niet opsplitsen in twee pijlers

(tijd) - De socialistische vakbond verwerpt de idee om de sociale zekerheid op te splitsen in twee pijlers, een rond arbeidsgebonden sektoren en een rond algemene sektoren (gezondheidszorg en kinderbijslag). Dit idee was door de regering, onder ACV-inspiratie, in het globaal krisisplan ingeschreven.