Accijnzen grijpen steeds verder om zich heen

Accijnzen zijn een snelgroeiende belastingvorm in Europa. Niet elke accijnsheffing heet accijns want ook bijvoorbeeld ecoheffingen en heffingen op drankverpakkingen beantwoorden helemaal aan de definitie van accijns en krijgen eenzelfde behandeling bij controle, geschillen of inning. De impact van accijnzen is veel groter dan men beseft, zegt Dirk Aerts, directeur van de afdeling BTW, douane en accijnzen bij Deloitte & Touche.Kris Barrezeele