Accurate landschappen

Eind 18de eeuw kristalliseerde de aandacht voor het landschap zich in twee grote tradities: Britse waterverf en Franse landschapsschets. Pierre-Henri de Valenciennes (1750-1819) speelde een cruciale, nog niet genoeg bekende rol in deze geschiedenis. Iedere zeldzame tentoonstelling van hem, zoals nu in Toulouse, is een openbaring.Dirk Lauwaert