Acec verliest alweer 570 mln op 6 maanden

Acec heeft over het eerste halfjaar een verlies geleden van 570,7 miljoen frank; dat is bijna evenveel als in '87 over het hele jaar (590 miljoen). Het verlies heeft vooral te maken met de afschrijving van de herstruktureringskosten plus een provisie voor latente verliezen die een (niet verder genoemd) filiaal maakt op een exportkontrakt. Die uitzonderlijke negatieve resultaten wegen voor 449 miljoen op het resultaatcijfer. Het lopend verlies in het eerste semester bedroeg 121,7 miljoen frank, wat 141,7 miljoen minder is dan in de eerste zes maanden van vorig jaar.