Achterban grootste vakbondenverwerpt ontwerp-CAO De Lijn

(tijd) - De achterban van de socialistische en christelijke overheidsvakbonden vindt het ontwerpakkoord voor een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bij De Lijn onvoldoende. Zowel ACOD als CCOD wil opnieuw gaan praten met de directie om de koopkracht van het personeel sneller en ingrijpender te verhogen. Jos Geuens, de voorzitter van de Vlaamse vervoersmaatschappij, toont zich 'ontgoocheld'.