Achterstand Europese statistieken speelt Europese siderurgisten parten

(tijd) - Door de achterstand bij de inzameling en verwerking van de Europese statistieken ontbreekt het de Europese staalsector aan officiële gegevens om anti-dumpingklachten in te dienen. Voorlopige cijfers tonen aan dat de invoer van staalprodukten in de EU het afgelopen jaar met 76,5 procent is gestegen, maar in afwachting van officiële cijfers kunnen de Europese siderurgisten geen klacht indienen.De Europese staalfederatie Eurofer zit heel verveeld met de zaak, schrijft de Franse krant Le Figaro. Ruim zes maanden geleden liet de federatie nog gespierde taal horen over de gestegen import en dreigde ze binnen de zes maanden een klacht tegen de dumping in te dienen. Dat dreigement kan echter niet uitgevoerd worden omdat een aantal lidstaten achterblijft met de statistieken.