Advertentie
Advertentie

Achterstand vereenvoudiging douane mag economie niet schaden

Het Douaneplatform is een vereniging van 71 bedrijven die hun ervaring, knowhow en eigen middelen willen inzetten om de zware papiermolen in de douanesector te vereenvoudigen en vooral te automatiseren. Tijdens een persconferentie die enkele weken geleden plaatsvond, gaven zij het signaal dat de vooropgestelde vereenvoudiging en automatisering van de douane- en accijnsprocedures te traag verloopt. Dit kost de bedrijven veel tijd en geld.Maar er is meer. De achterstand tegenover landen als het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zweden en Finland verzwakt de aantrekkelijkheid van België als vestigingsland voor bedrijven om van daaruit aan export en import te doen. Resultaat: de concurrentiepositie van België - en daarmee ook onze economische welvaart - wordt bedreigd.Een soepel en goedwerkend douanesysteem dat professioneel werkt met de instrumenten die de hedendaagse informatietechnologie aanreikt, heeft dus niet alleen een micro-economisch belang voor het bedrijfsleven maar ook een belangrijk macro-economisch politiek belang voor België.De oorzaak is dat de invoering van de gevolgen van de eengemaakte Europese markt, de Europese Douane-Unie en de Europese douaneregelgeving door de bevoegde overheden niet snel genoeg verloopt.Daarom riep het Douaneplatform verleden week de politieke en douaneoverheden op om samen met de leden van het platform nog meer werk te maken van concrete projecten die automatisering en vereenvoudiging bewerkstelligen.Er is dus duidelijk nood aan meer regelmatig, constructief en interactief overleg en samenwerking rond concrete douane- en accijnsprojecten.De ervaring van het Douaneplatform en dus van de bedrijven leert dat op korte termijn zeer positieve resultaten kunnen worden geboekt wanneer concrete projecten worden opgezet waarbij zowel de douaneadministratie als de bedrijven rechtstreeks zijn betrokken.Vanuit onze politieke verantwoordelijkheid is dit signaal goed ontvangen. Meer nog, het appelleert naar een van de belangrijke engagementen die de VLD bij de aanvang van deze legislatuur opnam: de administratieve vereenvoudiging. Onder het motto dat onze overheid er is om het publiek te dienen en niet omgekeerd, moeten onze administratieve procedures efficiënter, transparanter en vooral publieksvriendelijker worden. De overheid is immers een dienstverlener bij uitstek die niet tot doel heeft het maatschappelijk leven moeilijker of complexer te maken, maar integendeel moet streven naar meer comfort voor de burger-consument als hij in contact komt met de overheid. En dit zowel voor bedrijven als particuliere personen.Het vereenvoudigen en automatiseren van de douane- en accijnsprocedures is een van de vele projecten van administratieve vereenvoudiging die prioritair behandeld dienen te worden door de douaneadministratie en de verantwoordelijke minister, in dit geval Didier Reynders, en Alain Zenner die als regeringscommissaris voor de fiscale vereenvoudiging een belangrijke rol speelt in dit dossier.Douaneprocedures zijn immers geen achterhaald principe in de eengemaakte Europese markt. Een land als België voert meer dan 30 procent van zijn goederen uit naar landen buiten de Unie, waar het douaneaspect dus voluit speelt. Maar ook voor douane- of accijnsvervoer binnen en tussen de landen van de Unie moeten nog heel wat douane- of accijnsprocedures nageleefd worden.Als men weet dat een belangrijk exporterend bedrijf als Agfa-Gevaert per jaar meer dan 150.000 douaneformulieren moet verwerken en hiervoor vier voltijdse werkkrachten nodig heeft, dan begrijpt men nog het best het belang van een vlot en modern werkende douane.Het tekort aan transparantie in de totstandkoming van Europese wetgeving inzake BTW, douane en accijnzen en het gebrek aan een proactieve aanpak van de toepassing ervan moeten worden omgezet in een intenser overleg tussen alle betrokkenen. Het mag echter niet blijven bij overleg alleen. De oplossingen voor vereenvoudiging en automatisering moeten vertaald worden in concrete projecten op het terrein.Dit is niet alleen essentieel voor de bedrijven die hierdoor efficiënter en kostenbesparender kunnen werken, maar ook voor de douane die meer en beter fraude en misdaad kan bestrijden en ten slotte voor België, dat met zijn belangrijke logistieke infrastructuur van havens, luchthavens en dicht spoor- en wegennet een spil is voor import en export in de EU en daar ook een zeer belangrijk deel van haar economische welvaart uit put.Wij zullen dus niet vanop de kantlijn toekijken hoe de administratieve vereenvoudiging en automatisering van, in dit geval, de douane- en accijnsprocedures vergeleken met onze concurrerende buurlanden in een te traag tempo verloopt.Mijn collegas van de VLD en ikzelf zullen de verantwoordelijke overheden van dichtbij opvolgen. Wij onderschrijven dan ook volledig de oproep van het douaneplatform om de hemdsmouwen op te stropen en werk te maken van een verregaande modernisering van ons douane- en accijnssysteem. Men moet bij de overheidsadministratie eindelijk eens beseffen dat zij er zijn om de ondernemingen te ondersteunen en niet omgekeerd.Marc VAN DEN ABEELENDe auteur is Vlaams volksvertegenwoordiger