Achterstand Wallonië neemt niet meer toe

(tijd) - De Vlaamse economie groeide in 2001 met 0,2 procentpunt meer dan de Waalse economie na een omgekeerd groeiverschil in 2000. Dat blijkt uit de regionale rekeningen. Sommige indicatoren suggereren dat de Vlaamse en Waalse groei ook in 2002 ongeveer even hoog was. De kleine groeiverschillen tussen de twee gewesten bevestigen dat de achterstand van de Waalse economie niet meer toeneemt.