Ackermans & van Haaren koopt minderheidsaandeelhouders Belcofi uit

(tijd) - De Antwerpse investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren (AvH) vereenvoudigt haar groepsstructuur. Ze voert van 7 tot 24 juni een uitkoopbod door op dochters Belcofi en Fincomp, de holding waarlangs AvH Belcofi controleert. Voorafgaand aan de operatie splitst AvH zijn aandelen in tien. De minderheidsaandeelhouders van Belcofi krijgen per twee aandelen Belcofi drie gesplitste aandelen AvH met VV-strip, plus 102,3 euro (4.125 frank) in contanten.Met de uitkoop op Belcofi wil AvH de liquiditeit van het aandeel verhogen, de groepsstructuur stroomlijnen en het economisch belang in zijn industriële participaties optrekken. 'De markt verwachtte al een tijdje een dergelijke groepering van de industriële belangen (met name Creyf's, red.) bij AvH', licht financieel directeur Jan Suykens toe. 'Het Belcofi-restant zou in dat geval een weinig substantieel en illiquid aandeel zijn, zodat een uitkoopbod logisch is'.