Ackermans

Ackermans De investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren boekte in de eerste helft van 2003 21,5 miljoen euro winst, 18 procent meer dan vorig jaar. Het verlies van de uitzenddochter Solvus werd in grote mate gecompenseerd door de goede resultaten van de durfkapitaaldochter Sofinim. De financieledienstenpoot hield zich goed recht, maar de bijdrage van de baggeraar DEME verkleinde fors. Volgens directievoorzitter Luc Bertrand wordt de tweede jaarhelft beter dan de eerste. Agfa-Gevaert De beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert sloot in de eerste helft van dit jaar voor 6 miljoen euro contracten met ziekenhuizen in Belgie en Luxemburg. Agfa levert er systemen om medische beelden te nemen, op te slaan en uit te wisselen tussen verschillende ziekenhuizen. Agfa sloot ook nog een contract van 15,14 miljoen euro voor de levering van een medisch beeldvormingssysteem aan ziekenhuizen in Australie. Almanij KBC Verzekeringen heeft een pakket van 2,6 miljoen aandelen-Almanij die het in haar bezit had, geplaatst bij institutionelen. Dat komt overeen met 1,3 procent van het kapitaal van moederholding Almanij, die ruim 72 procent van KBC in handen heeft. Colruyt De 164 Belgische Colruyt-winkels boekten in de eerste vijf maanden van het gebroken boekjaar 2003-2004 een omzetstijging van 10,5 procent. Op basis van die omzetstijging verwacht de distributieketen voor het hele boekjaar 2003-2004 een nettogroepswinst van 160 miljoen euro. Dat is een stijging van niet minder dan 19,4 procent in vergelijking met vorig jaar. DocPharma Docpharma, de verdeler van generische geneesmiddelen, zal op een buitengewone aandeelhoudersvergadering op 25 september de aandeelhouders vragen het plafond voor kapitaalverhogingen te verhogen van 17,15 miljoen euro tot 24,5 miljoen euro. Daardoor wil het bedrijf zichzelf extra financiele ruimte geven voor overnamedossiers. Duvel-Moortgat Duvel Moortgat, de brouwer die vooral bekend is via het Duvel-bier, scoorde in de eerste helft van het jaar een bedrijfswinst van 5,4 miljoen euro, een groei met bijna 7,4 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2002. Het eerste halfjaar was goed voor een omzet van bijna 31,5 miljoen euro (+14,2 procent), een bedrijfskasstroom van 8,1 miljoen (+5,5 procent) en een nettowinst van 2,8 miljoen (+12,8 procent). Floridienne De producent van metaalzouten en voedingswaren Floridienne heeft het groepsverlies in de eerste zes maanden gehalveerd tot 0,65 miljoen euro. De onderneming verwacht voor het volle jaar een hogere winst dan de 1,6 miljoen euro in 2002. Vooral door een sterke omzetgroei in de agro-voedingspoot steeg de omzet van Floridienne met 3,5 procent tot 55,2 miljoen euro. Fountain Fountain, de fabrikant van warmedrankenmachines en de vullingen daarvoor, verwezenlijkte een bedrijfskasstroom van 4,74 miljoen euro in de eerste helft van het jaar. Dat is 3 procent meer dan in de eerste helft van 2002. Het bedrijf zag de geconsolideerde omzet met 0,6 procent klimmen naar 25,32 miljoen euro. Netto ging Fountain in de eerste helft van 208.000 euro winst naar 88.000 euro verlies. Home Invest De residentiele vastgoedbevak Home Invest Belgium kent een bezettingsgraad van 97 procent, terwijl de waarde van de huizen en appartementen toeneemt. Alleen de rusthuizen werden minder waard. Home Invest sloot het boekjaar 2002-2003 op 31 mei af met een nettowinst van 3,75 miljoen euro, een stijging van 33 procent ten opzichte van vorig jaar. IBA IBA, de Waalse producent van deeltjesversnellers, heeft over de eerste zes maanden van dit jaar een groepsverlies van 9,8 miljoen euro geleden. Het bedrijf wijt de toename van het verlies aan de versmalling van de brutomarge en de slechte gang van zaken in een aantal activiteiten. Over de eerste zes maanden van dit jaar kromp de geconsolideerde omzet met 7,4 procent tot 128,6 miljoen euro. Immobel De nettowinst van de projectontwikkelaar Immobel steeg in het eerste halfjaar van 70.000 tot 270.000, ook al klom het bedrijfsresultaat van 1,90 miljoen tot 12,75 miljoen euro. De oorzaak is een belastingraming van 7,25 miljoen euro. Die volgt uit een verschil tussen de geconsolideerde waarde en de fiscale waarde van een overgedragen actief. Immobel keerde deze week 9,86 euro uit aan zijn aandeelhouders via een kapitaalvermindering. Interbrew Interbrew wordt twee jaar na het betreden van Duitsland de Duitse marktleider, goed voor een marktaandeel van 11 procent. Interbrew hijst zich van de tweede naar de eerste plaats door de overname van de bieractiviteiten van het Duitse Spaten. Aan de transactie hangt een prijskaartje van minimaal 477 miljoen euro en maximaal 533 miljoen euro, afhankelijk van de prestaties van Spaten in de komende 12 maanden. Koramic Na de afsluiting van het tweede deel van het openbaar bod tot omruiling heeft Korfinco 98,57 procent van de aandelen Koramic in handen. Er werden 5.118.320 aandelen aangeboden. Korfinco wou zeker 95 procent van de aandelen verwerven. Per vijf aandelen-Koramic krijgen de aandeelhouders zes aandelen Wienerberger, plus een opleg in contanten van 17,5 euro. LSG De producent van industriele wassystemen LSG heeft een contract binnengehaald van 6 miljoen euro in Duitsland. Het is volgens LSG het grootste order dat de groep ooit binnenhaalde. Twee derde ervan, of 4 miljoen euro, wordt nog in 2003. De overige 2 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2004. De klant is een firma uit Noord-Duitsland, gespecialiseerd in steriel textiel en kleding. Lotus Bakeries De geconsolideerde bedrijfswinst van de koekjesbakker Lotus Bakeries steeg van 0,11 tot 1,37 miljoen euro. Het courante nettoresultaat sloeg om van een min van 1,42 miljoen euro naar een plus van 0,27 miljoen. Lotus zag de omzet met 1,8 procent groeien tot 74 miljoen euro. De koekjesmaker is van plan zijn vestiging in Amsterdam op te doeken en alle Nederlandse productie te concentreren in de fabriek in Enkhuizen. Miko Miko, actief in koffieservice en kunststofverpakkingen, behaalde in de eerste zes maanden een geconsolideerde bedrijfswinst van 4,35 miljoen euro, een daling met 3,1 procent ten opzichte van de eerste helft van 2002. Toch groeide de nettowinst met 12 procent tot 2,56 miljoen euro. De omzet steeg met 11,3 procent tot 38,89 miljoen euro. Omega Pharma Omega Pharma sloot de eerste zes maanden van 2003 af met beter dan verwachte resultaten. Het netto courant resultaat kwam uit op 34,9 miljoen euro, een stijging met 16 procent. Omgerekend per aandeel ging de netto courante winst 11 procent hoger tot 1,25 euro. De nettowinst liep met 21 procent terug tot 15,5 miljoen euro. De daling is het gevolg van een groter financieel verlies en een uitzonderlijk verlies. Voor heel het jaar bevestigt de groep de vroegere prognose: een netto courante winst per aandeel van 2,75 euro per aandeel op een bedrijfsresultaat van 733 miljoen euro. Punch De elektronicaproducent Punch International bergt zijn plannen op om een deel van de Gentse grafische groep Esko Graphics over te nemen. Punch besliste dat na een uitgebreid onderzoek van de boekhouding van de divisie. Punch wilde het deel van Esko Graphics overnemen dat aanstuurelektronica en -software levert voor digitale drukpersen. Het was de bedoeling om de afdeling, waar 15 mensen werken, te integreren in het dochterbedrijf Xeikon, dat digitale drukpersen bouwt. Quest for Growth Indien de intrinsieke waarde van de privak Quest for Growth op 31 december 2005 nog onder de initiele waarde van 117 miljoen euro ligt, wordt een kapitaalvermindering doorgevoerd. Dat zal gebeuren door de overgedragen verliezen van het eigen vermogen af te trekken. Dan kan over 2006, als in dat jaar winst geboekt wordt, een dividend worden uitbetaald. Dat was te horen op de algemene vergadering in Leuven. Quick De hamburgerketen Quick sloot de eerste helft van 2003 af met een verdubbeling van het bedrijfsresultaat tot 11,1 miljoen euro. Na aftrek van uitzonderlijke kosten van 1,7 miljoen euro komt de nettogroepswinst uit op 5,2 miljoen euro tegen een verlies van 3,5 miljoen euro vorig jaar. Voor de tweede jaarhelft gaat Quick uit van resultaten in lijn met die van de eerste helft. Voor heel 2003 moet dat een 2,5 procent hogere omzet opleveren. Resilux De nieuwe statiegeldregeling in Duitsland laat sporen na in de halfjaarresultaten van Resilux, de maker van voorvormen voor petflessen. Het bedrijfsresultaat liep 18 procent terug tot 5,4 miljoen euro. Dat de nettowinst toch nog 40 procent hoger ging, is het gevolg van een uitzonderlijke opbrengst op de verkoop van machines. Resilux ziet in Duitsland geen verbetering in de tweede helft van het jaar. Daardoor komt de eerder voorspelde groei van de bedrijfskasstroom met 10 procent op de helling te staan. Rosier Het meststoffenbedrijf Rosier heeft een uitstekende eerste jaarhelft achter de rug. De omzet steeg met 39 procent tot 47,1 miljoen euro dankzij enkele buitenlandse contracten. Uit die omzet puurde de groep een bedrijfsresultaat van 2,75 miljoen euro, een klim met 21 procent. De nettowinst steeg met 18,4 procent tot 1,81 miljoen euro. Van de Velde sloot de eerste zes maanden van 2003 af met een bedrijfsresultaat van 14,1 miljoen euro, een verhoging van 5,2 procent Sapec De industriele holding Sapec realiseerde over het eerste halfjaar een courante nettowinst van 1,87 miljoen euro, ruim dubbel zoveel als de 0,79 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat verbeterde 16 procent, ondanks een fors lagere bijdrage van de agrovoedingstak. De groepswinst nam 40 procent toe, van 0,34 naar 0,48 miljoen euro. Remi Claeys Het Zweedse Sapa heeft 97,8 procent in Remi Claeys Aluminium verworven. De heropening van het openbaar bod op de aandelen van Remi Claeys Aluminium door Sapa liep af op 12 september 2003. Tijdens de heropening werd nog 4,2 procent van de aandelen aangeboden voor verkoop. De aandelen worden op 19 september 2003 betaald. De 'squeeze out' of uitrookprocedure wordt op 24 september in gang gezet. Roularta De mediagroep Roularta boekte in de eerste jaarhelft een nettowinst van 7,45 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog een verlies van 2 miljoen euro. Roularta, de uitgever van de magazines Knack en Trends en aandeelhouder van VTM-moeder VMM, ziet de advertentiemarkt stilaan weer aantrekken. Rik de Nolf, de topman van Roularta, rekent voor de tweede jaarhelft op een winst van 5 miljoen euro, evenveel als vorig jaar. De omzet bleef stabiel op 230 miljoen euro. Solvay De consolidatie van de chemische activiteiten van Solvay in de VS levert een besparing op van verschillende miljoenen dollars. De afdelingen Solvay Minerals en Solvay Interox werden samengevoegd tot een nieuwe entiteit, Solvay Chemicals. Solvay Fluorides wordt een volle dochter van Solvay Chemicals. Spadel De drankenproducent Spadel slaagde erin het eerste halfjaar af te ronden met een geconsolideerde bedrijfswinst van bijna 13,6 miljoen euro, een stijging met 63,5 procent. Spadel schrijft de toename van de winst toe aan de gunstige respons op nieuwe producten en het prachtige weer in juni. Spadel tekende een geconsolideerde omzet van 124,8 miljoen euro op, een stijging met 6,2 procent. Telindus De netwerkspecialist Telindus neemt het Duitse Netconcept over. De prijs wordt niet bekendgemaakt. Netconcept is een specialist in netwerkdiensten en haalde in 2002 een omzet van 2,5 miljoen euro. Van de Velde De lingeriefabrikant Van de Velde boekte in de eerste helft van 2003 beter dan verwachte resultaten dankzij een gunstige productmix en lagere belastingen. Voor heel het jaar handhaaft de groep haar prognose om 2003 af te sluiten met resultaten in lijn met die van vorig jaar ondanks de moeilijke Duitse markt en de vertraging van de uitbouw van de Marie Jo-winkels in Duitsland en Frankrijk. De nettowinst steeg van 9,3 naar 11,2 miljoen euro. Vasco Data De transactiebeveiliger Vasco Data Security trekt 8 miljoen dollar (7,12 miljoen euro) kapitaal aan. Het geld dient voor de terugbetaling van een lening aan Dexia Bank en de versterking van het werkkapitaal. Door de kapitaalverhoging wordt Vasco zo goed als schuldenvrij. VPK Packaging De papier- en verpakkingsgroep VPK Packaging neemt een belang van 30 procent in de Deense kartonproducent Fionia. VPK verwerft via een kapitaalverhoging ook 12,5 procent in het Duitse verpakkingsbedrijf IBEK. VPK boekte in de eerste helft van 2003 193 miljoen euro bedrijfsopbrengsten, een stijging van 8,3 procent. Het courante nettoresultaat groeide van 10,7 naar 12,7 miljoen euro dankzij 850.000 euro minder provisies en een lagere belastingsgraad. WDP De vastgoedbevak WDP geeft 985.656 nieuwe aandelen uit aan 28 euro het stuk. De operatie moet 27,6 miljoen euro opleveren. Per zeven bestaande aandelen wordt een nieuw aandeel uitgegeven. De bestaande aandeelhouders krijgen de kans hun voorkeurrechten uit te oefenen van 15 tot en met 29 september 2003. Nadien worden de niet-uitgeoefende voorkeurrechten verkocht. De houders van de scrips hebben tussen 6 en 8 oktober de mogelijkheid in te tekenen op de kapitaalverhoging.