ACLVB: Guy Verhofstadt hanteert simplistische slogans

BRUSSEL (tijd) - "Alle sociaal-ekonomische overlegorganen afschaffen, kan niet. Dat is een simplistische slogan'. Dit zegt Willy Waldack, voorzitter van de liberale vakbond ACLVB. Waldack haalde op een perskonferentie scherp uit naar Guy Verhofstadt en diens verruimingsbeweging. Vooral de aanvallen op de "zuilen en drukkingsgroepen' liggen het ACLVB zwaar op de maag. Het ACLVB heeft sinds 1961 geen strukturele binding meer met politieke partijen. Desalniettemin was er wel een zekere band. Die link lijkt nu echter doorgeknipt. Zo is Waldack het niet eens met de manier waarop Verhofstadt de partij verruimt. "Wij hadden graag een aktualizering van het partijprogramma gezien, zodat we meer kiezers zouden aantrekken. Verhofstadt heeft echter gekozen voor een verruiming door mandatarissen aan te trekken. Daarbij komt dat die mensen het Vlaams-nationalistisch karakter van de partij aksentueren, wat wij als nationale beweging betreuren'.