ACLVB-militanten plaatsen koopkracht centraal

(tijd) - De ACLVB-militanten plaatsen de verhoging van de koopkracht centraal bij de sectorale CAO-onderhandelingen. Het behoud van brugpensioen en arbeidsduurverminderende maatregelen voor oudere werknemers worden eveneens als prioritair beschouwd. De vraag tot loopbaanonderbreking scoort relatief laag.