ACLVB pleit voor "intersyndikale solidariteit'

(tijd) - De liberale vakbond ACLVB heeft het duidelijk nog steeds moeilijk met zijn geïsoleerde positie binnen de vakbeweging. In een pamflet dat het ACLVB verspreidt onder de werknemers, wordt opgeroepen tot "intersyndikale solidariteit'. Opdat "noch de werkgevers, noch de politieke partijen er in zouden slagen via een verdeel- en heerspolitiek de inspraak van de werknemers af te zwakken'.