ACOD dient stakingsaanzegging in

(tijd) - De ACOD mobiliseert tegen het begrotingswerkstuk van de regering-Dehaene en tegen de aangekondigde hervorming van de overheidspensioenen. De socialistische ambtenarenbond zal aan het nationaal ABVV voorstellen een grootse interprofessionele manifestatie op te zetten. Maar voor het geval dat verzoek niet ingewilligd wordt, heeft de ACOD vrijdag al een stakingsaanzegging ingediend.De begroting voor 1997 is de ACOD in het verkeerde keelgat geschoten. De zogeheten 'pijnloze' operatie slaat diepe wonden en versnelt het totstandkomen van een duale maatschappij. Want de grootste besparingen vallen in de gezondheidszorg, de kinderbijslagen en de pensioenen; het 'patronaat' krijgt met de handelscheques en andere formules van sociale afbouw 'geschenkjes', zegt de ACOD. De zogenaamde prioriteit voor tewerkstelling noemt de ambtenarenbond 'louter boerenbedrog'.