ACOD dreigt met acties in lokale besturen

(tijd) - Indien de werkgevers op 14 november geen substantiële verhoging van de koopkracht voor de 150.000 werknemers van gemeenten, OCMWs en provinciebesturen in Vlaanderen voorstellen, roep de socialistische overheidsvakbond ACOD op tot actie. Dat meldde de overheidsvakbond gisteren in een mededeling, nadat de bond was opgestapt uit het zogenaamde Comité C, waar al maanden onderhandeld wordt over een sectoraal akkoord voor de lokale besturen.De ACOD stelt vast dat de toezichthoudende overheid en de werkgevers, met name de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Vereniging van Openbare Verzorgingsinstellingen (VOV) en de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP), enkel willen praten over een aantal kwalitatieve maatregelen, waarvoor de ACOD geen vragende partij is, maar voor de rest in gebreke blijft. In het bijzonder ontbreekt een degelijk antwoord op de vraag naar een verhoging van de koopkracht van het personeel, meldde de vakbond.De ACOD eist een lineaire loonsverhoging van 4 procent, terwijl er na maanden onderhandelen alleen nog maar een voorstel gekomen is om het variabele gedeelte van het vakantiegeld met 5 procent te verhogen. Voor de ACOD is dit onaanvaardbaar, klonk het. De ACOD vindt dat de werknemers van de lokale en regionale besturen net zoals de ambtenaren van de Vlaamse en de federale overheid recht hebben op een wezenlijke verhoging van hun geldelijk statuut.De ACOD betreurt dat de overige vakbondsorganisaties wel bereid zijn voort te praten over andere zaken, zoals de wijziging van het evaluatiesysteem, de valorisatie van anciënniteitsjaren uit de privé-sector en de aanwerving van personeelsleden in een bevorderingsfunctie. WVDV