Advertentie
Advertentie

ACOD: 'Geen onschuld als het over politieke benoemingen gaat'

(tijd) - Toeval of niet, de socialistische ambtenarenbond ACOD was er dinsdag snel bij om er in een fax op te wijzen dat de CVP weinig recht van spreken heeft als het over politieke benoemingen gaat. Het voornemen van minister van Arbeid Miet Smet, om de federale regering voor te stellen het kader van sociaal bemiddelaars uit te breiden, is bij de bond in het verkeerde keelgat geschoten. Ten eerste, omdat de aanstelling van twee extra sociaal bemiddelaars en de twee bijkomende adjunct-sociaal bemiddelaars volgens de bond in contrast staat met het tekort aan uitvoerend personeel bij de bevoegde dienst, die van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen. Ten tweede, omdat minister Smet via de uitbreiding de - politieke - benoeming zou beogen van leden van haar kabinet. De ACOD verwijst indirect naar wat eerder gebeurde met de huidige kabinetschef van minister Smet. Die werd destijds ook benoemd als sociaal bemiddelaar en komt weldra aan het hoofd van de administratie werkgelegenheid te staan.