ACOD geschokt door "spreiding' gemeente-KAO

(belga) - De socialistische overheidsvakbond ACOD zegt geschokt te zijn door de verklaring van de Vlaamse ministers De Meester en Kelchtermans dat de lokale besturen de uitvoering van de algemene weddeschaalherziening in de tijd kunnen spreiden. Voor de ACOD is dit een open provokatie aan de circa 130.000 Vlaamse gemeentelijke, provinciale en OCMW-ambtenaren. De bond weerlegt met klem dat er een overeenkomst zou bestaan over een spreiding in de tijd en wijst erop, tijdens de onderhandelingsperiode en bij de ondertekening van het akkoord op 25 juni, steeds voorbehoud te hebben gemaakt wegens het gebrek aan sluitende waarborgen voor de veralgemeende toepassing van de KAO.