ACOD laat tanden zien inzake overheidspensioenen

(belga/tijd) - Als de regering hoopt dat ze van de zomervakantie kan profiteren om in alle rust te sleutelen aan de ambtenarenpensioenen, dan vergist ze zich deerlijk. Die boodschap had de socialistische ambtenarenbond ACOD gisteren voor de politici. De ACOD-verantwoordelijken zwaaiden met berekeningen waaruit moet blijken dat de overheidspensioenen ook in de volgende eeuw best betaalbaar blijven.ACOD-voorzitter Jacques Lorez waarschuwde vrijdag tijdens een militantenconcentratie de regering om niet te raken aan de overheidspensioenen, 'anders zullen wij ervoor zorgen dat het leven van deze regering drastisch ingekort wordt'. Informatie en sensibilisering waren de middelen waarmee de socialistische vakbond haar achterban wou wapenen tegen de mogelijke ingrepen van de regering in de overheidspensioenen via kaderwetten.