ACOD onder voorbehoud vóór automatizering ministeries

Het ACOD, sektor ministeries, staat niet negatief tegenover de invoering van de automatizering van de overheidsdiensten. Hierdoor kan immers de dienstverlening aan de burger worden verbeterd. Wel moeten eerst een aantal grondige studies worden uitgevoerd over de implikaties. De representatieve vakbonden moeten bij deze studies betrokken worden. Belangrijk blijft de invloed op de kwaliteit van de arbeid en op de tewerkstelling.