ACOD-onderwijs tegen voorstellen Van den Bossche

(belga) - Het congres van de ACOD-onderwijs verwierp gisteren de schaalvergroting, de enveloppefinanciering, de vermindering van studierichtingen en de aantasting van de statutaire rechten in het Vlaamse secundair onderwijs. Minister Luc van den Bossche heeft in een aantal discussienota's deze hervormingen voorgesteld. Sommige krachtlijnen uit deze nota's zijn 'een aanslag op een kwalitiatief, sociaal en democratisch onderwijs en hebben zeer negatieve repercussies voor alle personeelsleden', aldus de onderwijsvakbond na een driedaags congres in Antwerpen. De ACOD-onderwijs blijft solidair met de Franstalige leerkrachten en meent dat er dringend een betere financiering van het onderwijs nodig is. De bond eist een algemeen verbeterde financiering, en geen doorschuifoperatie van middelen van het ene niveau naar het andere.