ACOD : openbare sektor is geen ekonomische parasiet

De openbare sektor "verteert" de rijkdom niet die de prive- sektor schept. Integendeel, de openbare sektor schept onrechtstreeks rijkdom (van 1.000 tot 1.200 miljard hetzij 25 á 28 procent van het bruto binnenlands produkt in 1985) en helpt onrechtstreeks rijkdom scheppen door steun aan de privé-aktiviteiten. De ekonomische invloed van de openbare sektor mag dan ook niet onderschat worden. Met deze stellingname wil het ACOD opnieuw in het offensief gaan.