ACP geeft evolutie in de ruimtekosten

(tijd) - De Associatie van Communicatieprofessionals heeft onlangs een dossier uitgebracht over de evolutie van de ruimtekostprijs in de reklame van 1986 tot 1991. De tarieven van de ruimte in de media stijgen dit jaar voor televisie met 11,6%, voor affichage met 8%, voor dagbladen met 6,6%, voor bioskoop met 5,3% en voor tijdschriften met 1,7%. De ACP wil met het dossier adverteerders en bureaus in staat stellen de plannen voor dit jaar bij te werken. Daartoe geeft men ook de prijs en de evolutie van de kosten over 1.000 kontakten. Daarnaast wil men ook een berekeningsmetode geven, waarmee de ontwikkeling van de marketingplannen en de reklamebudgetten beter geëvolueerd kan worden. Het dossier is te bestellen tegen 285 frank bij de ACP, Barbeellaan 28, 1160 Brussel. Telefoon: 02/672.23.87, fax: 02/672.23.86.AVP