Actieplan tegen georganiseerde misdaad goedgekeurd

(tijd) - De regering heeft gisteren haar goedkeuring verleend aan het Actieplan tegen de georganiseerde criminaliteit. De nota maakt de inventaris op van alle mogelijke maatregelen die de strijd tegen criminele organisaties efficiënter kunnen maken. De ministers keurden ook een wetsontwerp goed dat het begrip criminele organisatie definieert en lidmaatschap ervan strafbaar stelt.De georganiseerde misdaad efficiënt aanpakken is volgens minister van Justitie Stefaan de Clerck niet mogelijk zonder dat er een juridische omschrijving bestaat van het te bestrijden fenomeen. Hij diende daarom gisteren meteen een wetsontwerp in dat het begrip criminele organisatie precies definieert. Op basis van deze omschrijving zal in de toekomst worden bepaald welke misdrijven tot de georganiseerde misdaad behoren, en dus bijvoorbeeld met bijzondere opsporingstechnieken als infiltratie en afluistering van telefoons, kunnen worden bestreden.