Actieweek voor vakbonden in de KMO

Uit bovenstaande tabel blijkt dat België in Europees perspectief een van de achterblijvers is wat de vertegenwoordiging betreft. De tabel geeft aan wat de drempel - in aantal werknemers - is om een soort ondernemingsraad in het leven te roepen. Het gaat dus om een vertegenwoordiging op het gebied van economische informatie en consultatie, en niet enkel om bijvoorbeeld de veiligheidsproblematiek. Vandaar dat de basisdrempel in België op 100 werd vastgesteld. De gegevens zijn afkomstig van een werkgroep onder leiding van Etienne Davignon, die in 1997 in opdracht van de Europese Commissie naging hoe de voorlichting, raadpleging en participatie van het personeel in een Europese NV het best worden georganiseerd. In bovenstaande tabel zijn landen als het Verenigd Koninkrijk en Ierland niet opgenomen. Zij voorzien in geen enkele vorm van participatie.