Advertentie
Advertentie

Actualisering milieuvoorwaarden Vlarem 2 principieel goedgekeurd

Het ontwerpbesluit tot aanpassing van titel II van het Vlarem, het besluit met algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, is principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. De wijzigingen hebben vooral betrekking op een actualisering van de milieuvoorwaarden op basis van de voorstellen gedaan door de Commissie Evaluatie van de Milieu-uitvoeringsreglementering (CEM) en door de Vlarem-subcommissies werkzaam in de schoot van de afdeling Milieuvergunningen van Aminal.