Advertentie
Advertentie

Actualiteitsdebatover kieskringenafgewezen

(tijd) - In het bureau van het Vlaams Parlement wezen de meerderheidsfracties gisteren het voorstel af van de CD&V-fractieleider Eric van Rompuy om volgende week een actualiteitsdebat te houden over de kieskringen waarin op 13 juni 2004 het nieuwe Vlaams Parlement wordt verkozen. Liberalen en socialisten willen, naar analogie van de kamerverkiezingen van 18 mei, voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement provinciale kieskringen invoeren. De aangelegenheid valt onder de institutionele autonomie van het Vlaams Parlement, maar moet met een tweederde meerderheid worden geregeld. Omdat de VLD en het sp.a-spirit-kartel niet over zo'n meerderheid beschikken, CD&V de nodige stemmen niet wil leveren en Agalev niet van steun van het Vlaams Blok wil horen, willen de twee partijen de kwestie op het federale niveau regelen, via een wets- of een grondwetswijziging. Van Rompuy vindt dat het Vlaams Parlement zelf over de organisatie van de verkiezingen moet beslissen. Hij zei dat zijn partij de invoering van provinciale kieskringen langs federale (om)weg zal aanvechten bij het Arbitragehof. MD