Actuarissen niet langer erkend kommissaris

Volgens de nieuwe kontrolewet voor de verzekeringen kunnen actuarissen niet meer erkend worden als kommissaris van een verzekeringsonderneming of pensioenfonds. Enkel bedrijfsrevisoren mogen die opdracht nog waarnemen. Alle gekontroleerde verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen moeten een erkende kommissaris benoemen. Volgens de oude kontrolewet van 1975 kon de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) ook niet-bedrijfsrevisoren erkennen. Die kommissarissen konden echter uitsluitend benoemd worden in pensioenfondsen, opgericht in de vorm van een VZW of een onderlinge verzekeringsvereniging en in buitenlandse verzekeringsondernemingen. Bovendien mocht het incasso van de betrokken instellingen niet meer bedragen dan 40 miljoen fr. per jaar. In 1987 werden 11 actuarissen benoemd tot kommissaris. Zij kunnen hun funktie uitoefenen tot het einde van hun lopend mandaat, met een maximum van 5 jaar.